Αναρτήσεις

Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης

Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ70-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ86- Πληροφορικής που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και όσοι μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα από τη Δευτέρα13Μαΐου2019 μέχρι και την Παρασκευή17Μαΐου2019και ώρα 12:00 π.μ.να δηλώσουν όσοι επιθυμούν τις σχολικές μονάδες της προτίμησηςτους στην αίτηση μετάθεσης στο Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https//teachers.minedu.gov.gr). Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Στησυνέχεια αφούεκτυπώσουνκαι υπογράψουν την αίτηση μετάθεσης με τις προτιμήσεις θα την υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012).
Όσοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νη…

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Εικόνα
Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών


Κρίση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας, με την αρ. 8/10-05-2019 Πράξη του καλεί: α) τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι, καθώς και β) τους εκπαιδευτικούς που είναι οργανικά υπεράριθμοι σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4547/ 12-06-2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018 
( i)Πετρίλη Ξανθίππη ΠΕ70, ii)Σφυράκη Ευάγγελο ΠΕ70 και iii)Τσιότρα Παναγιώτη ΠΕ70), να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας που ανήκει το σχολείο από το οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι (ήτοι οι υπεράριθμοι των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων δηλώνουν σχολικές μονάδες στο Δήμο Χαλκιδέων και οι υπεράριθμοι των σχολικών μονάδων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου δηλώνουν σχολικές μονάδες στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου), στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας από την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 έως την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00.
Εικόνα
7ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟØΣυνεδρίαση ΠΥΣΠΕ ΕύβοιαςΔευτέρα 06-05-2019
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Κατατέθηκαν συνολικά τρεις αιτήσεις, μία αποαναπληρωτή και δύο από μόνιμους εκπαιδευτικούς, για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση». Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, με μεταπτυχιακό τίτλο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων». Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, με μεταπτυχιακό τίτλο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων».